THÔNG TIN TÀI KHOẢN

  • Người nhận: CONG TY TNHH MINH LONG MARKETING
  • Tài Khoảng Ngân Hàng: 2288258285
  • Tại Ngân hàng TMCP Quân đội –  CN Sở giao dịch 3 

Khi chuyển khoản xong quý khách vui lòng liên hệ hotline 097 515 2816 để xác nhận thông tin!