Laowa 100mm Magnetic Filter Holder Set (with Frames) for 17mm f/4 GFX

3.830.000

  • Laowa 100mm Magnetic Filter Holder Set (with Frames) được thiết kế dành riêng cho ống kính Laowa 17mm f/4 GFX

Laowa 100mm Magnetic Filter Holder Set (with Frames) for 17mm f/4 GFX chính hãng

Laowa 100mm Magnetic Filter Holder Set (with Frames) được thiết kế dành riêng cho ống kính Laowa 17mm f/4 GFX

Tham gia Group Hội Người Dùng Laowa Lens Việt Nam | Facebook để giao lưu, thảo luận và cập nhật những thông tin mới nhất về Laowa.