Laowa 1.4x Full Frame Expander

27.000.000

  • Laowa 1.4X FF Expander được thiết kế riêng cho OOOM để mở rộng phạm vi bao phủ từ Super35 thành full-frame mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh của nó.
  • Sẽ có hiện tượng giảm sáng 1 lần và tác động 1,4 lần đến dải tiêu cự, biến OOOM trở thành ống kính T4 35-140mm
  • Một nút chuyển đổi nhanh được thiết kế trên OOOM để cho phép dễ dàng chuyển đổi độ dài tiêu cự và thang đo t-stop.

Laowa 1.4x Full Frame Expander chính hãng

  • Laowa 1.4x Full Frame Expander được thiết kế riêng cho OOOM để mở rộng phạm vi bao phủ từ Super35 thành full-frame mà không ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh của nó.
  • Sẽ có hiện tượng giảm sáng 1 lần và tác động 1,4 lần đến dải tiêu cự, biến OOOM trở thành ống kính T4 35-140mm
  • Một nút chuyển đổi nhanh được thiết kế trên OOOM để cho phép dễ dàng chuyển đổi độ dài tiêu cự và thang đo t-stop.
Quy mô trình mở rộng toàn khung hình 1,4x

Có thể chuyển đổi phạm vi phủ sóng tối đa của OOOM Laowa 25-100mm T2.9 từ RED Monstro 8K VV 6K HD sang RED Monstro 8K VV – 8K HD sau khi áp dụng 1.4X Full Frame Expander.

Bộ chuyển đổi có thể tương thích với các ống kính S35 khác. Kiểm tra cấu trúc mặt sau của ống kính bằng công cụ kiểm tra khe hở được cung cấp.

Specification 

Laowa 1.4x Full Frame Expander
Focal Length Extension 1.4x
With 25-100 focal length 35-140mm
With 25-100 T-stop range 4-32
Image Circle Diameter 55mm
Diameter ø89mm
Length 57.5mm
Weight 330g
Mounts PL-PL/PL-E/PL-EF/EF-E